Op grond van de Veiligheidswet Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de Inspectie VenJ verantwoordelijk voor het toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland. In 2016 is de Rijksbrede rapportage voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing Caribisch Nederland gepubliceerd. De rapportage bevat een overzicht van de activiteiten van de gezamenlijke inspecties* in Caribisch Nederland. De inspecties constateerden dat in de periode 2011-2015 er veel in gang is gezet in de voorbereiding op rampen en crises. Zowel bestuurlijk als operationeel is er veel aandacht voor opleiden, trainen en oefenen.

Op initiatief van de Inspectie VenJ is de afstemming tussen de rijksinspecties breder getrokken, aangezien er door meerdere inspecties en andere diensten activiteiten worden opgepakt in Caribisch Nederland die raakvlakken hebben met rampenbestrijding en crisisbeheersing.

*Inspectie VenJ, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en Agentschap Telecom.

Caribisch Nederland: een brandweerman en ambulance ter plaatse bij auto-ongeval
In de periode 2011-2015 is er veel in gang gezet in de voorbereiding op rampen en crises.

Toezicht gevangeniswezen Aruba

Op verzoek van het justitieel vierpartijenoverleg tussen de ministers van Justitie van Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Aruba is de Inspectie VenJ gevraagd toezicht te houden op de verbeteringen in het gevangeniswezen op Aruba. Aanleiding was onder andere een kritisch rapport over het gevangeniswezen in Caribisch Nederland van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). De Inspectie is in 2016 met haar toezicht gestart.

KIA gevangenis Aruba
In 2016 is de Inspectie VenJ gestart met haar toezicht op Aruba. (Foto Garrick Laclé)

Toezicht op de rechtshandhaving

De Raad voor de rechtshandhaving voert toezicht uit op de rechtshandhaving op Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. De Raad maakt voor zijn toezichtstaken gebruik van de inzet en expertise van de Inspectie VenJ. In 2016 heeft de Inspectie vanuit deze rol vijf onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken worden nader toegelicht in het Jaarverslag 2016 van de Raad voor de rechtshandhaving.

Rapport verschenen in 2016

De Inspectie heeft het volgende onderzoek uitgevoerd: