Foto Robert Huiberts

Veiligheid en Justitie is een maatschappelijk en politiek uiterst gevoelig domein. Dat vraagt om alertheid van de organisaties die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen, zo schreef ik vorig jaar in ons werkprogramma.

J.G. Bos - Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie

Eén van de momenten waar bij uitstek een beroep wordt gedaan op de alertheid van mijn Inspectie is bij incidenten. Na een incident komt vaak al snel de vraag op wat er precies is gebeurd. Incidentonderzoek door de Inspectie VenJ heeft dan ook veel maatschappelijke waarde. Bovendien is mijn ervaring dat incidentonderzoek veel effect heeft op het lerend vermogen en nuttige informatie geeft over het systeem.

Aan de andere kant brengt incidentonderzoek ook een dilemma met zich mee. Incidentonderzoek betekent dat we ander gepland onderzoek moeten uitstellen. Toch verwacht de samenleving van een toezichthouder dat hij de risico’s in het toezichtveld onderzoekt als dat nodig is, ook wanneer deze geen of weinig aandacht krijgen vanuit de politiek of maatschappij.

Dat vraagt om scherpe keuzes.

De onderzoeken in dit werkprogramma voor 2017 vormen een mix van actuele prioriteiten en van risico’s die de Inspectie signaleert. Bij incidenten en actuele onderwerpen bepaalt de Inspectie opnieuw de prioriteit van de onderzoeken in dit werkprogramma. Daarbij staat voorop waar de Inspectie het grootste effect kan bereiken.